A sectran mobilapplikáció felhasználási feltételei

 

 

Hatályos 2023. október 1.-től

 

 

Preambulum

 

A Sectran applikáció (továbbiakban: Applikáció) egy olyan mobilalkalmazás, amelyen keresztül a SECTRAN Kft. (cégjegyzékszám: 16-09-016061, EU adószám: HU 14313965, székhely: H-5008 Szolnok, Fazekas Mihály utca 42., a továbbiakban Szolgáltató) által nyújtott szolgáltatásokat vehetik igénybe azok a felhasználók (továbbiakban: Felhasználók), akik az Applikációban elérhető egyes szolgáltatások használatához jogosultsággal rendelkeznek.

 

Jelen felhasználási feltételek (továbbiakban: Feltételek) az Applikációval kapcsolatos felhasználási szabályokat tartalmazzák.

 

Felhasználó az Applikáció letöltésével tudomásul veszi és elfogadja jelen Feltételeket.

 

 

1.      Az Applikáció rendszerkövetelményei

 

Az Applikáció a Szolgáltató tulajdonában áll.

 

Az Applikáció legalább Android 5.0 Lollipop (21), valamint legalább iOS 10.0 verziószámú operációs rendszert használó eszközre tölthető le az eszköz típusától függően a Google Play vagy az App Store áruházakból.

 

Az Applikáció és az eszköz kompatibilitásának ellenőrzése a Felhasználó felelőssége és kötelessége.

 

Az Applikáció tárhelyigényéről és aktuális jellemzőiről, hardver- és szoftverleírásokról a Felhasználó a Google Play vagy az App Store áruházakban tájékozódhat előzetesen.

 

2.      Az Applikáció letöltése

 

Az Applikációt a Szolgáltató nyilvánosságra hozta, azt bárki korlátozás nélkül letöltheti, az Applikáció azonban nem használható bárki számára (ld. 3. pont / A Felhasználók köre).

 

Az Applikáció letöltéséhez nem szükséges semmilyen adat megadása, így a letöltés adatkezelést nem eredményez. A Szolgáltató nem gyűjt adatokat sem a letöltő személyéről, sem a használt eszközről.

 

A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a letöltés és az Applikáció használata adatforgalommal jár.

 

3.      A Felhasználók köre

 

Az Applikációt bárki letöltheti, Felhasználóvá azonban csak az válhat, aki rendelkezik az Applikáció használatához szükséges jogosultsággal. A letöltéssel tehát senki sem válik automatikusan Felhasználóvá. A Felhasználóvá válást a szolgáltatásokkal kapcsolatosan a 4. pont (Az Applikáció használata) mutatja be.

 

 

 

4.      Az Applikáció használata

 

Az Applikáció a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás elérésére alkalmas. Az Applikáció megnyitását követően a Felhasználónak azonosítania kell magát. Amennyiben ezt a lépést a Felhasználó sikeresen teljesítette, úgy megkezdheti az Applikáció használatát.

 

Az Applikáció használatával elérhető szolgáltatások:

  1. DiDb rendszerben személyazonosítást, illetve telephelyi fuvarfelvételt szolgáló sofőr funkciók

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Applikációját a jövőben további szolgáltatásokkal bővítse.

 

4.1.   A DiDb rendszerben személyazonosítást-, illetve telephelyi fuvarfelvételt szolgáló sofőr funkciók használata

 

Ezen szolgáltatásba a Felhasználó DiDb tagsági számmal és regisztrációs kóddal léphet be. Ezen szolgáltatás segítségével a Szolgáltató által üzemeltetett Driver Intelligence Database (a továbbiakban: DiDb) rendszer e-kártyás DiDb tagsággal rendelkező gépjárművezetői kezelhetik a DiDb rendszer azon funkcióit, melyre jogosultságot kaptak.

 

A Felhasználóvá váláshoz egy ún. előregisztráció szükséges, melyet kizárólag a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelek arra kijelölt munkatársai végezhetnek el a Felhasználó adatainak előregisztrációjával, a Felhasználó maga nem. Az előregisztráció eredményeképpen automatikusan generálódik a Felhasználó számára a DiDb tagsági szám és a regisztrációs kód. A tagsági számot az előregisztrációt végző személytől kapja meg a felhasználó, míg a regisztrációs kódot az előregisztráció során rögzített és verifikált telefonszámra küldi el a Szolgáltató.  

 

A regisztrációs folyamat az előregisztráció során generálódó fenti két adat birtokában kezdhető meg, továbbá szükség van egy hatjegyű megerősítő kódra is, melyet a Felhasználó előregisztráció során rögzített telefonszámára küld el a Szolgáltató. Ezt követően a Felhasználónak egy egyedi jelszót kell megadnia a saját felhasználói fiókjába történő belépéshez.

 

A magasabb adatbiztonsági szint elérése céljából minden Felhasználónak három biztonsági kérdést kell választani és megadni rájuk a választ. Ennek célja, hogy ha a későbbiekben a Felhasználó elfelejti jelszavát, akkor ezen kérdések megválaszolásával juthat be ismételten felhasználói fiókjába.

 

Ezen lépések megtételével a regisztrációs folyamat sikeres, a Felhasználó beléphet az Applikációba, a Felhasználó aktív „e-kártyás DiDb taggá” válik.

 

Az Applikációba csak azok, az aktív e-kártyával rendelkező DiDb tagok léphetnek be, akik már elvégezték a szükséges regisztrációt és rendelkeznek DiDb tagsági számmal, valamint a belépéshez szükséges jelszóval.  A saját profil használatának feltétele belépést követően a kapcsolattartási e-mail hitelesítése. Az Applikáció letöltésével és a felhasználói fiók aktiválásával a DiDb rendszer a Felhasználó számára használhatóvá válik.

 

A Szolgáltató, mint az Applikáció üzemeltetője, felhívja minden Felhasználó figyelmét, hogy az Applikáció és az Applikációhoz kapcsolódó DiDb rendszer használatának adatkezelési szabályai eltérhetnek egymástól, ugyanis az Applikáció csak egy lehetséges mód a DiDb rendszerben történő regisztrációra, tagságkezelésre, valamint a DiDb rendszer bizonyos funkcióinak használatára. A teljes DiDb rendszer használatára vonatkozó adatkezelési szabályokat a DiDb hivatalos honlapjáról (www.didb.eu) a „Letöltések” menüpont alól letölthető, mindenkor hatályos adatkezelési leírás tartalmazza.

 

 

 

 

 

5.      A Felhasználó felelőssége

 

Felhasználó felelőssége, hogy az Applikációhoz tartozó adatait, jelszavát, az Applikáció által generált adatokat minden esetben körültekintéssel, mások által hozzá nem férhető helyen és módon tárolja. A Felhasználó felelőssége, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá az Applikáció használatához szükséges és az abban tárolt adataihoz: amennyiben ez mégis megtörténik, a Felhasználó haladéktalanul köteles ennek tényét bejelenteni és bizonyítani a Szolgáltatónak.

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Applikációban végzett bármely tevékenységet Szolgáltató úgy tekinti, hogy azt a Felhasználó maga végezte el.  A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Applikáció használatával kapcsolatosan minden felelősség őt terheli. Felhasználó nem jogosult kártérítési vagy egyéb igényt érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben.

 

6.      A Szolgáltató felelőssége

 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor egyoldalúan módosításokat végezzen az Applikáción.

 

Szolgáltató kizár minden felelősséget, amely az Applikáció illetéktelen használatából ered. A Szolgáltató a Felhasználó által helytelenül vagy valótlanul megadott információkból és adatokból eredő kárért, egyéb jogkövetkezményért nem felel.

 

7.      Díjak, költségek

 

Az Applikáció sofőr funkcióinak igénybevétele díjmentes.

 

 

8.      Szavatosság

 

Az Applikációt a Szolgáltató jogtulajdonosként szavatosság és jótállás nélkül bocsájtja Felhasználó rendelkezésére. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Applikáció használatával kapcsolatosan keletkező vagyoni és nem vagyoni kárért. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató kizárja a felelősségét a Felhasználó eszközén bekövetkezett bármilyen, így különösen, de nem kizárólagosan vírus által okozott kárért vagy adatvesztésért.

 

9.      Az Applikációval kapcsolatos adatkezelési szabályok

 

Az adatkezelésre vonatkozó szabályokat az Applikációból letölthető „Adatvédelmi tájékoztató a Sectran applikáció használata során megvalósuló adatkezelésekről” című dokumentuma tartalmazza.

 

10.  Vegyes rendelkezések

 

Jelen Feltételekre, illetve az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a DiDb hivatalos honlapján nyilvánosságra hozott szabályzatok, valamint a mindenkor hatályos magyar jogszabályok (így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) rendelkezései az irányadók.