A sectran mobilapplikáció felhasználási feltételei

 

 

Hatályos 2023. október 1.-től

 

 

Preambulum

 

A Sectran applikáció (továbbiakban: Applikáció) egy olyan mobilalkalmazás, amelyen keresztül a SECTRAN Kft. (cégjegyzékszám: 16-09-016061, EU adószám: HU 14313965, székhely: H-5008 Szolnok, Fazekas Mihály utca 42., a továbbiakban Szolgáltató) által nyújtott szolgáltatásokat vehetik igénybe azok a felhasználók (továbbiakban: Felhasználók), akik az Applikációban elérhető egyes szolgáltatások használatához jogosultsággal rendelkeznek.

 

Jelen felhasználási feltételek (továbbiakban: Feltételek) az Applikációval kapcsolatos felhasználási szabályokat tartalmazzák.

 

Felhasználó az Applikáció letöltésével tudomásul veszi és elfogadja jelen Feltételeket.

 

 

1.      Az Applikáció rendszerkövetelményei

 

Az Applikáció a Szolgáltató tulajdonában áll.

 

Az Applikáció legalább Android 5.0 Lollipop (21), valamint legalább iOS 10.0 verziószámú operációs rendszert használó eszközre tölthető le az eszköz típusától függően a Google Play vagy az App Store áruházakból.

 

Az Applikáció és az eszköz kompatibilitásának ellenőrzése a Felhasználó felelőssége és kötelessége.

 

Az Applikáció tárhelyigényéről és aktuális jellemzőiről, hardver- és szoftverleírásokról a Felhasználó a Google Play vagy az App Store áruházakban tájékozódhat előzetesen.

 

2.      Az Applikáció letöltése

 

Az Applikációt a Szolgáltató nyilvánosságra hozta, azt bárki korlátozás nélkül letöltheti, az Applikáció azonban nem használható bárki számára (ld. 3. pont / A Felhasználók köre).

 

Az Applikáció letöltéséhez nem szükséges semmilyen adat megadása, így a letöltés adatkezelést nem eredményez. A Szolgáltató nem gyűjt adatokat sem a letöltő személyéről, sem a használt eszközről.

 

A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a letöltés és az Applikáció használata adatforgalommal jár.

 

3.      A Felhasználók köre

 

Az Applikációt bárki letöltheti, Felhasználóvá azonban csak az válhat, aki rendelkezik az Applikáció használatához szükséges jogosultsággal. A letöltéssel tehát senki sem válik automatikusan Felhasználóvá. A Felhasználóvá válást a szolgáltatásokkal kapcsolatosan a 4. pont (Az Applikáció használata) mutatja be.

 

 

 

4.      Az Applikáció használata

 

Az Applikáció a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás elérésére alkalmas. Az Applikáció megnyitását követően a Felhasználónak azonosítania kell magát. Amennyiben ezt a lépést a Felhasználó sikeresen teljesítette, úgy megkezdheti az Applikáció használatát.

 

Az Applikáció használatával elérhető szolgáltatások:

  1. DiDb rendszerben személyazonosítást, illetve telephelyi fuvarfelvételt szolgáló sofőr funkciók

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Applikációját a jövőben további szolgáltatásokkal bővítse.

 

4.1.   A DiDb rendszerben személyazonosítást-, illetve telephelyi fuvarfelvételt szolgáló sofőr funkciók használata

 

Ezen szolgáltatásba a Felhasználó DiDb tagsági számmal és regisztrációs kóddal léphet be. Ezen szolgáltatás segítségével a Szolgáltató által üzemeltetett Driver Intelligence Database (a továbbiakban: DiDb) rendszer e-kártyás DiDb tagsággal rendelkező gépjárművezetői kezelhetik a DiDb rendszer azon funkcióit, melyre jogosultságot kaptak.

 

A Felhasználóvá váláshoz egy ún. előregisztráció szükséges, melyet kizárólag a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelek arra kijelölt munkatársai végezhetnek el a Felhasználó adatainak előregisztrációjával, a Felhasználó maga nem. Az előregisztráció eredményeképpen automatikusan generálódik a Felhasználó számára a DiDb tagsági szám és a regisztrációs kód. A tagsági számot az előregisztrációt végző személytől kapja meg a felhasználó, míg a regisztrációs kódot az előregisztráció során rögzített és verifikált telefonszámra küldi el a Szolgáltató.  

 

A regisztrációs folyamat az előregisztráció során generálódó fenti két adat birtokában kezdhető meg, továbbá szükség van egy hatjegyű megerősítő kódra is, melyet a Felhasználó előregisztráció során rögzített telefonszámára küld el a Szolgáltató. Ezt követően a Felhasználónak egy egyedi jelszót kell megadnia a saját felhasználói fiókjába történő belépéshez.

 

A magasabb adatbiztonsági szint elérése céljából minden Felhasználónak három biztonsági kérdést kell választani és megadni rájuk a választ. Ennek célja, hogy ha a későbbiekben a Felhasználó elfelejti jelszavát, akkor ezen kérdések megválaszolásával juthat be ismételten felhasználói fiókjába.

 

Ezen lépések megtételével a regisztrációs folyamat sikeres, a Felhasználó beléphet az Applikációba, a Felhasználó aktív „e-kártyás DiDb taggá” válik.

 

Az Applikációba csak azok, az aktív e-kártyával rendelkező DiDb tagok léphetnek be, akik már elvégezték a szükséges regisztrációt és rendelkeznek DiDb tagsági számmal, valamint a belépéshez szükséges jelszóval.  A saját profil használatának feltétele belépést követően a kapcsolattartási e-mail hitelesítése. Az Applikáció letöltésével és a felhasználói fiók aktiválásával a DiDb rendszer a Felhasználó számára használhatóvá válik.

 

A Szolgáltató, mint az Applikáció üzemeltetője, felhívja minden Felhasználó figyelmét, hogy az Applikáció és az Applikációhoz kapcsolódó DiDb rendszer használatának adatkezelési szabályai eltérhetnek egymástól, ugyanis az Applikáció csak egy lehetséges mód a DiDb rendszerben történő regisztrációra, tagságkezelésre, valamint a DiDb rendszer bizonyos funkcióinak használatára. A teljes DiDb rendszer használatára vonatkozó adatkezelési szabályokat a DiDb hivatalos honlapjáról (www.didb.eu) a „Letöltések” menüpont alól letölthető, mindenkor hatályos adatkezelési leírás tartalmazza.

 

 

 

 

 

5.      A Felhasználó felelőssége

 

Felhasználó felelőssége, hogy az Applikációhoz tartozó adatait, jelszavát, az Applikáció által generált adatokat minden esetben körültekintéssel, mások által hozzá nem férhető helyen és módon tárolja. A Felhasználó felelőssége, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá az Applikáció használatához szükséges és az abban tárolt adataihoz: amennyiben ez mégis megtörténik, a Felhasználó haladéktalanul köteles ennek tényét bejelenteni és bizonyítani a Szolgáltatónak.

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Applikációban végzett bármely tevékenységet Szolgáltató úgy tekinti, hogy azt a Felhasználó maga végezte el.  A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Applikáció használatával kapcsolatosan minden felelősség őt terheli. Felhasználó nem jogosult kártérítési vagy egyéb igényt érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben.

 

6.      A Szolgáltató felelőssége

 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor egyoldalúan módosításokat végezzen az Applikáción.

 

Szolgáltató kizár minden felelősséget, amely az Applikáció illetéktelen használatából ered. A Szolgáltató a Felhasználó által helytelenül vagy valótlanul megadott információkból és adatokból eredő kárért, egyéb jogkövetkezményért nem felel.

 

7.      Díjak, költségek

 

Az Applikáció sofőr funkcióinak igénybevétele díjmentes.

 

 

8.      Szavatosság

 

Az Applikációt a Szolgáltató jogtulajdonosként szavatosság és jótállás nélkül bocsájtja Felhasználó rendelkezésére. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Applikáció használatával kapcsolatosan keletkező vagyoni és nem vagyoni kárért. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató kizárja a felelősségét a Felhasználó eszközén bekövetkezett bármilyen, így különösen, de nem kizárólagosan vírus által okozott kárért vagy adatvesztésért.

 

9.      Az Applikációval kapcsolatos adatkezelési szabályok

 

Az adatkezelésre vonatkozó szabályokat az Applikációból letölthető „Adatvédelmi tájékoztató a Sectran applikáció használata során megvalósuló adatkezelésekről” című dokumentuma tartalmazza.

 

10.  Vegyes rendelkezések

 

Jelen Feltételekre, illetve az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a DiDb hivatalos honlapján nyilvánosságra hozott szabályzatok, valamint a mindenkor hatályos magyar jogszabályok (így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) rendelkezései az irányadók.

 

Get in touch

We will try to get back to you with 24 hours. Our team is continually working on the updates.